COĞRAFYA
Fizikî Yapı
İlçemiz Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Giresun İline bağlı 40° 53' K Enlemleri ile 38° 48' D Boylamları arasında 341 m rakımdadır. Kuzeyinde Tirebolu ilçesi, doğusunda Tirebolu ve Doğankent İlçesi, batısında Espiye İlçesi, güneyinde Gümüşhane ili Kürtün İlçesi ile çevrilidir. Dağlar kuzeyden güneye doğru yamaçlar oluşturarak yükselirken Gelevera, Karaovacık ve Karadoğa Dereleri ile kollarının kestiği derin dar tabanlı vadi şekillerini oluşturur.  Yüzölçümü 351 km2’dir.[1]
İlçemiz Giresun-Trabzon sahil yolundan 14 km içeride olup, Espiye İlçesine 18 km, Tirebolu İlçesine 21 km, Giresun İl Merkezine 49 km, Ordu-Giresun Havalimanına 78,5 km uzaklıktadır.
Doğu Karadeniz Dağlarının batıya doğru uzantısı olan  Giresun Dağlarında yer alan  Ciritlik tepesi (2.120 m.), Çaldağı, Alitepe, Pehlivantepe, Şıhtepe, Civiltepe, Gürcütepe, Hambartepe gibi yüksek tepeler mevcuttur.
Jeolojik yapısı Mezozoik dönemde oluşmuştur. Üst Kretase volkanik fasiyestir. İlçemiz 4. Derece deprem riski taşıyan kuşak içerisinde yer alır.
Akarsular
Giresun ile Gümüşhane sınırında bulunan Akılbaba dağından doğan Gelevera, Karaovacık ve Karadoğa dereleri ilçemizin başlıca akarsularıdır.
Gelevera Deresi: Adını Gelevera yaylasından alır. Özlüce Deresi olarak da bilinir. Gümüşhane sınırları içerisinde bir miktar yol aldıktan sonra Giresun İli sınırlarına girer.  Üzerinde Gümüşhane İline bağlı Kürtün İlçesi sınırları içerisinde 1545 metre rakımda Gökçebel barajı bulunmaktadır. Dere Güce ilçesinin Batısında bulunan Espiye ilçesine bağlı Arpacık köyü yakınlarında Karadoğa deresi ile birleşir. Uzunluğu 80 km dir.
Karaovacık deresi: Üzerinde Güce ilçesi sınırları içerisinde 1814 rakımda Alaçamdere Barajı bulunmaktadır. Espiye İlçesine bağlı Direkbükü köyü yakınlarında Yine Akılbaba Dağlarından doğan Karadoğa Deresi ile birleşerek Karadoğa Deresi ismini alır. Bir miktar yol aldıktan sonra Güce ilçesinin Batısında bulunan Espiye ilçesine bağlı Arpacık köyü yakınlarında Gelevera deresi ile birleşir. [2]
İklim ve Bitki Örtüsü
Güce İlçesi Karadeniz iklim kuşağı içerisinde yer alması dolayısıyla, ilçede ılıman bir iklim hüküm sürmektedir. İlçenin yıllık ortalama sıcaklığı 12.9 derecedir. Ağustos ayı 21.6 derece sıcaklıkla yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 4.7 derece olup yılın en düşük ortalamasıdır. Yıl boyunca sıcaklık 16.9 derece dolaylarında değişim göstermektedir. Yıllık yağış miktarı 878 mm olup, 42 mm yağışla Temmuz ayı yılın en kurak ayıdır. Ortalama 104 yağış miktarıyla en fazla yağış Ekim ayında görülmektedir. Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 62 mm’dir. [3] Her mevsimin bol yağışlı olması nedeniyle İlçe toprakları bitki örtüsü yönünden zengindir.   İlçede 19.332 Ha. Orman ve çalılık arazi mevcut olup, belli başlı ağaç türleri; Kestane, Kızılağaç, Meşe, Kayın, Göknar, Sarıçam ve Ladindir.
İlçenin Toprak yapısı alt kesimler kırmızı sarı podzolik, yukarılara çıktıkça gri kahverengi podzolik, yayla kesimlerinde de yüksek dağ çayır toprakları mevcuttur. İlçe topraklarının büyük bir kısmı şiddetli su erozyonu etkisi altındadır. Bir kısım topraklar ise orta şiddetli su erozyonu etkisi altındadır.[4]
 
[1] http://webapp.hgk.msb.gov.tr/hgk/uygulamalar/haritauygulama/il_ilce_alanlari.pdf
[2] Google Earth
[4] Geçmişten Günümüze Giresun, s 92-139
S. Orhan