Serkan ORHAN
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Tel 454 451 61 32- Fax 4544516248

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

  Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile  3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir. 

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğündeki  hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğünce  yürütülmektedir.

Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla ilişkiler, Hukuk İşleri, Planlama ve Koordinasyon, Tüketici Hakem Heyeti, İyi Yönetimin Geliştirilmesi, Etik, İnsan Hakları, Bilgi Edinme ve AB Projeler Büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.

Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosunda, 1 Müdür, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Şoför olup, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Hizmetli olup kadrosu boştur.