Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerini yerine getirmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık  ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince İlçe Etik Komisyonu aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşmaktadır.
                                                             İLÇE ETİK KOMİSYONU
Sıra No
Adı Soyadı
Görevi
 
1
Mustafa AYVAT
Kaymakam V.
Kurul Başkanı
2
Serkan ORHAN
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Kurul Üyesi
3
Mahmut MAHMUTOĞLU
İlçe Müftüsü V
Kurul Üyesi
4
Ekrem EMİRZEOĞLU
İlçe Malmüdürü V.
Kurul Üyesi
5
Kahir AL
İlçe Milli Eğitim Müdür V
Kurul Üyesi
6
Hasan ÖZDEMİR
Yazı İşleri Müdürlüğü (VHKİ)
Kurul Sekreteri